Doorgaan naar inhoud Doorgaan naar zoeken

Gegevensbescherming

Algemeen
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Privacywetgeving en de Telecommunicatiewet.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
JURA Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat. 

Naam bedrijf: JURA Nederland B.V.
Website: https://nl.jura.com/nl
Inschrijfnummer KvK: 27168192
Btw-nummer: NL806489753B01

Bij vragen omtrent privacy en veiligheid kunt u altijd terecht bij privacy@nl.jura.com.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Deze gegevens hebben wij van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Dealernummer
 • Serienummer JURA-apparaat

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst
 • Account registratie 
 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Garantie registratie 
 • Contact met onze klantenservice (reparatie en garantie)
 • Persoonlijk advies
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het verbeteren van het gebruiksgemak van onze website
 • Camerabeveiliging voor bescherming van uw en onze eigendommen
 • Een wettelijke verplichting 
 • Marketing doeleinden (prijsvragen en acties)

Account registratie

U kunt zich registreren in onze webwinkel en wij bewaren de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Indien u zich registreert als ‘gast’ gebruiker dan worden uw gegevens alleen verwerkt voor het afhandelen van uw bestelling en wordt er geen mogelijkheid geboden om online uw bestelstatus en -historie in te zien.

Gegevens voor Marketing

Naast de verwerking van uw persoonlijke gegevens om uw aankooptransactie te voltooien, gebruiken wij uw persoonsgegevens ook op basis van legitiem belang. Hiermee kunnen wij uw (online) winkelervaring 
verbeteren en met u communiceren over bepaalde producten of om services aan te bevelen die voor u van belang kunnen zijn.

Verstrekking aan derden

Omdat wij privacy heel belangrijk vinden delen wij bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat dit nodig is zodat wij uw bestelling kunnen verwerken, afleveren en wij de beste service kunnen leveren: 

 • De verwerker van betalingsgegevens
 • De distributie- en logistieke partners
 • De verwerker van communicatiegegevens (zoals telefonie, sms, en e-mail)
 • (Online) marketingkanalen

In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te delen. Bijvoorbeeld met politie, justitie of het openbaar ministerie wanneer er een verzoek bij ons binnenkomt. Daarnaast hebben wij een fiscale verantwoordelijkheid. 

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners zoals MoreStorage. Deze partij(en) ontvangen uw klantnummer, bestelnummer, naam, email en bezorgadres om te zorgen dat zij uw bestelling op de juiste manier kunnen verwerken.  
Ook werken we samen met verschillende logistieke partners zoals DHL en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam, email en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw bestelling op het door u gekozen adres af te leveren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren. 

Indien u zich heeft geregistreerd als ‘gast’ gebruiker dan worden uw gegevens zo lang als nodig bewaard voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling, inclusief de benodigde gegevens voor het verlenen van garantie. 
Als u een account aanmaakt bewaren we tevens uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveradres en uw e-mail- en personalisatievoorkeur. Wij bewaren deze gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Indien gewenst kunt u op ieder moment een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

Opslag van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens op een veilige en rechtmatige manier verwerkt worden. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. 

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze website periodiek toetsen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Wij controleren en monitoren al onze medewerkers, wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens en wij houden bij wie welke persoonsgegevens heeft ingezien. Zo weten wij altijd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Het betalen van uw bestelling gaat altijd via een beveiligde betaalomgeving. Ook het koppelen van uw betaling aan uw bestelling gebeurt via een beveiligde omgeving. Bij een creditcardbetaling sturen we uw gegevens vanuit onze beveiligde betaalomgeving direct naar de betalingsverwerkers.

Onze locatie is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na uiterlijk vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren. Voor het gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Cookies

Verschillende gebieden van onze website gebruiken zogenaamde cookies. Die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Deze cookies kunnen worden gebruikt om het gebruiksgedrag van onze klanten vast te stellen en bijgevolg de inhoud van onze website voortdurend aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. 
Cookies stellen ons ook in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie of het succes van de plaats waar de artikelen op onze website worden geplaatst te meten op basis van belangstelling voor speciale voordelen. 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die automatisch worden gewist na uw bezoek. Als u deze informatie liever niet wil communiceren, kunt u meestal de instellingen van uw browser wijzigen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat het gebruik van de website wordt beperkt. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (cookies en IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Een opt-out cookie zal dan worden ingesteld op de computer, die het toekomstige verzamelen van uw gegevens tijdens het gebruik van de website voorkomt: Disable Google Analytics.

Facebook social plugins

Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via 'like en share' knoppen op onze website artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partij(en) waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Uw rechten

U hebt fundamenteel recht op het recht op verzoeken, rectificatie, uitwissing, beperking, dataportabiliteit, bezwaar en intrekking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming. We vragen u hierbij om te verifiëren dat u het bent, zodat we uw gegevens niet zomaar met iemand anders delen.

Verwijderen van uw gegevens

We verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken (bijvoorbeeld voor het verwerken van uw bestelling, bezorging, facturatie en garantie) of de wetten of bepalingen waaraan wij onderhevig zijn. Als het opslagdoel vervalt of als een voorgeschreven opslagperiode verloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Daarnaast wissen we uw gegevens wanneer u ons daarom verzoekt op privacy@nl.jura.com indien we geen andere bewaar- of beveiligingsverplichtingen voor deze gegevens hebben. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen met: 

JURA Nederland B.V.
Koraalrood 141 
2718 SB  Zoetermeer
Telnr: 079 3300 790
Email: privacy@nl.jura.com

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.