De waterfilters CLARIS bestaan uit verschillende waardevolle materialen. Dankzij ons recyclingconcept kunnen deze niet alleen worden teruggewonnen, maar grotendeels zelfs worden hergebruikt. Breng uw filterpatronen daarom terug naar het inzamelstation bij het JURA Headquarter in Niederbuchsiten en schenk CLARIS zo steeds weer een nieuw leven.

Reuse (hergebruik) 

1. Granulaat
In de eerste stap wordt het filtergranulaat gescheiden in ionenwisselaarhars en actieve kool. Nadat de regeneratie is uitgevoerd, kan de ionenwisselaarhars worden hergebruikt bij de productie van nieuwe filters.

Recycling (terugwinning) 

2. Filterhuis
De kunststof onderdelen worden gereinigd, op kleur gesorteerd en in een kunststofshredder verwerkt tot granulaat. Dit zogeheten regranulaat wordt gebruikt als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld afvoerbuizen.

3. Actieve kool
De afgescheiden actieve kool wordt in een proces van thermische herwinning gebracht, bijvoorbeeld om energie te produceren.  

Hartelijk dank voor uw medewerking

Door gebruikte waterfilters terug te geven ondersteunt u de duurzaamheidsfilosofie van JURA actief. Zo levert u een belangrijke bijdrage aan het streven om CLARIS meerdere levens te geven en zo zuinig mogelijk om te springen met natuurlijke hulpbronnen. Daarvoor danken wij u van harte.

Veel Gestelde Vragen

Hoe vaak moet CLARIS worden vervangen?
Elke volautomatische machine met I.W.S. meldt automatisch wanneer het filter vervangen moet worden.

Wat is de capaciteit van een filterpatroon?
De capaciteit van een filterpatroon is afhankelijk van de waterhardheid:

bij 1-5° dH: tot 65 l
bij 6-10° dH: tot 60 l
bij 11-15° dH: tot 55 l
bij 16-20° dH: tot 50 l
bij 21-25° dH: tot 45 l
bij 26-30° dH: tot 40 l

meer weten