Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor vragen over garantie kunt u zich wenden tot JURA Nederland via de gegevens onderaan deze pagina. 

Op aankopen gedaan bij één van onze geautoriseerde dealers is de volgende fabrieksgarantie van toepassing:

JURA Nederland BV, Koraalrood 141, 2718 SB Zoetermeer verleent de eindklant voor dit apparaat, dat voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd is, aanvullend op diens rechten jegens de verkoper en onder de hieronder genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie gedurende

25 maanden vanaf de datum van aankoop

  1. Voor producten die aan de selectieve handelsbinding onderhevig zijn, wordt de fabrieksgarantie uitsluitend verleend als het apparaat van JURA bij een geautoriseerde JURA dealer aangekocht is.
  2. Gebreken worden binnen de garantieperiode door JURA verholpen. De garantie wordt naar keuze van JURA verleend door reparatie, vervanging van gebrekkige onderdelen of vervanging van het apparaat. De uitvoering van de garantie leidt niet tot het verlengen of opnieuw beginnen van een nieuwe garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van JURA.
  3. Garantie kan niet worden verleend voor schade of gebreken die voortvloeien uit niet reglementaire aansluiting, onjuist gebruik of transport, reparatie of modificaties door niet geautoriseerde personen alsmede uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Met name als de gebruiks- of onderhoudsinstructies van JURA niet worden nageleefd, of als andere onderhoudsproducten dan de JURA waterfilter en de JURA reinigings- of ontkalkingstabletten worden gebruikt die niet voldoen aan de originele specificaties, vervalt ieder recht op garantie. Op slijtageonderdelen (zoals afdichtingen, maalschijven, kleppen) alsmede op schade als gevolg van vreemde voorwerpen in de molen (zoals stenen, hout, paperclips) wordt eveneens geen garantie verleend.
  4. Als bewijs voor het recht op garantie geldt het bewijs van aankoop met vermelding van datum van aankoop en model. Om de afwikkeling te vereenvoudigen, dient het bewijs van aankoop - indien mogelijk - de volgende aanvullende gegevens te bevatten: naam en adres van de koper alsmede serienummer van het apparaat.
  5. Als de eindklant een bedrijf of een rechtspersoon is, of als het apparaat niet in een huishoudelijke omgeving wordt gebruikt, bedraagt de fabrieksgarantie 12 maanden.
  6. De garantie wordt in Nederland verleend. Voor apparaten die in Europa gekocht en vervolgens naar een ander Europees land gebracht zijn, wordt garantie in het kader van de voor dit land van toepassing zijnde garantiebepalingen van JURA verleend.
  7. Garantiewerkzaamheden worden in Nederland na voorafgaand overleg met de Helpdesk: 079 363 1500 en door toezending of door overhandiging aan

JURA Nederland BV | Zoetermeer

Helpdesk: Tel. 079 3631500
Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 20.00, zaterdag 08.30 tot 17.00 (m.u.v. nationale feestdagen) 

Adres servicebalie: JURA Nederland B.V. | Koraalrood 141 | 2718 SB | Zoetermeer
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08.30 tot 17.00 (m.u.v. nationale feestdagen)

Handelsadres: JURA Nederland B.V. | Postbus 494 | 2700 AL | Zoetermeer


» Contactformulier