Ja, na elke koffiebereiding wordt het restwater uit het koffieresidu via een speciaal ventiel in de restwaterbak geleid.