Dit kan gebeuren als de maalgraad voor de gebruikte koffie te fijn is ingesteld. Stel de maalgraad grover in. Hoe dat werkt, vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Belangrijk: verstel de maalgraad alleen als de molen draait, want anders kan er mechanische schade optreden.

Indien u gemalen koffiepoeder er via de poederschacht in doet, let er dan op dat de poeder niet te fijn is gemalen.