De eerste vereiste voor een lang productleven is een topverwerking van hoogwaardige materialen. We willen er zeker van zijn dat onze producten voldoen aan wat we u hebben beloofd. Om een lang productleven te waarborgen onderwerpen we onze producten aan strenge kwaliteits- en duurzaamheidstests. Hiermee houden we het aantal reparaties en servicebeurten laag en voorkomen we bovendien onnodig transport.

Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit wordt geleverd door de duurtestinstallatie in de JURA Campus. Op 102 volledig geautomatiseerde teststations simuleren we daar onder realistische omstandigheden de gehele levenscyclus van onze producten. Alle meetgegevens en inzichten uit de duurzaamheidstests worden verwerkt in de nieuwe en verdere ontwikkeling.