Automatic Grinder Adjustment A.G.A.

Door de Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) stellen de precisiemolens zichzelf in de loop der tijd steeds weer optimaal in, waarmee ze een constant perfect maalresultaat garanderen. Een heel molenleven lang.